Køb sponsorplacering her 

UVILDIG INFORMATION OM ADVOKATPRISER

 

Advokatsamfundet | Hvad koster det ... -
www.advokatsamfundet.dk/.../HvadKosterDet...

Generel beskrivelse af regler for hvordan advokater fastsætter og skal annoncere deres priser.


Hvad koster det at gå til advokat? - www.business.dk/.../hvad-koster-det...
Brevkassesvar fra 2010 med eksempler på hvad det koster at få udarbejdet testamente, skøde eller særeje. Gode råd  om hvordan man som kunde finder den bedste ydelse til den bedste pris.

 

Advokater holder prisen lidt for tæt til kroppen -
www.politiken.dk/.../advokater-holder-prisen...
Artikel om pris på advokatbistand, og hvad man som forbruger skal holde øje med.

 

Boligejer.dk | Advokatrådgivning - www.boligejer.dk/advokatraadgivning
Oversigt for forbrugere vedrørende valg af advokat i forbindelse med bolighandel. Officielt website udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter m.fl.

 

Advokatsamfundet | Retshjælp og fri proces -
www.advokatsamfundet.dk/.../RetshjaelpOgFriProces...

Beskrivelse af ordninger og regler vedrørende gratis advokathjælp eller tilskud til advokatbistand.

 

ADVOKATER SOM OPLYSER FASTE PRISER

 

Klar Advokater - www.klaradvokater.dk/Produkter...
Advokatfirma som tilbyder at kunderne kan følge med i timeforbrug på deres sag online. Tilbyder afregning pr. time eller efter fast pris.

 

Min Advokat - www.minadvokat.dk
Oplyser faste priser på oprettelse af testamente, ægtepagt og fuldmagt.

Skilsmisseraad.dk - www.skilsmisseraad.dk/skilsmisseadvokat1.html
Oplyser faste priser på telefonkonsultation, e-konsultation og skilsmisseskøde

 

Advokatfirmaet Christian Vinaa - www.vinaa.dk
Giver fastpris-tilbud til dødsboer.

 

Advokaterne Sankt Knuds Torv - www.askt.dk/priser
Oplyser faste priser på testamente, ægtepagt, skilsmisseskøde. Giver prisoverslag på oprettelse af selskaber med begrænset ansvar - s.m.b.a, erhvervslejekontrakter og ejeroverenskomster.

 

Ret & Råd Advokater - København PARTNER Advokater
-
www.ret-raad.dk/.../PARTNERKobenhavn/.../Vilkaar og priser...
Oplyser faste priser på testamente, ægtepagt, køb af hus/ejerlejlighed, Køb af andelsbolig, entreprisekontrkat for hus, køb af grund.

 

TJENESTER TIL INDHENTNING AF ADVOKAT-TILBUD

 

juf.dk - www.juf.dk/advokat-priser
Tilbyder indhentning af tilbud fra tre advokater

 

Dødsbopilot - www.dodsbopilot.dk/salaer-ved-dodsbo
Tilbyder indhentning af tilbud vedrørende dødsbo fra tre advokater

Tilpasset søgning